Notis Perundangan

MAKLUMAT UNDANG-UNDANG

Laman web ini adalah hak milik GHO AHK SPRL (0699.562.515) yang terletak di BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM yang diwakili oleh Pengerusinya Encik Thierry REMY. Pengarah penerbitan laman web ini adalah Mr Thierry REMY penyedia yang memastikan hosting laman web dan juga penyimpanan maklumat ialah GHO AHK SPRL.

KANDUNGAN LAMAN

Tuan Thierry REMY tidak menjamin bahawa laman web ini bebas dari kecacatan, kesalahan atau peninggalan. Maklumat yang diberikan adalah petunjuk dan umum tanpa nilai kontrak. Walaupun terdapat pembaruan berkala, Mr. Thierry REMY tidak bertanggung jawab atas pengubahsuaian peruntukan pentadbiran dan undang-undang yang berlaku setelah penerbitan. Begitu juga, Thierry REMY tidak bertanggungjawab terhadap penggunaan dan penafsiran maklumat yang terdapat dalam laman web ini. Mr Thierry REMY tidak bertanggung jawab atas sebarang virus yang boleh menjangkiti komputer atau perkakasan komputer pengguna, setelah menggunakan, mengakses atau memuat turun dari laman web ini. Thierry REMY berhak untuk mengubah kandungan tawaran komersial ini pada bila-bila masa.

HAK PENULIS DAN HARTA INTELEKTUAL

Laman web ini adalah hak milik Thierry REMY yang memegang semua hak harta intelek. Laman web ini merupakan karya yang dilindungi di bawah harta intelek, serta struktur umum laman web ini, reka bentuk grafik dan juga elemen yang dapat diakses di laman web ini (bentuk, teks, gambar, gambar ...). Kecuali dengan izin bertulis sebelumnya dari Thierry REMY, laman web dan maklumat yang terkandung di dalamnya tidak boleh disalin, diperbanyak, diubah, dihantar, diterbitkan dalam media apa pun, dieksploitasi secara keseluruhan atau sebahagian untuk tujuan komersial atau bukan komersial, atau melayani untuk merealisasikan karya terbitan. Kegagalan untuk mematuhi peraturan ini dapat memikul tanggungjawab pengguna Internet dalam arti Artikel L. 713-2 dan L.713-3 dari Kod Harta Intelek.

PERLINDUNGAN DATA PRIVASI DAN PERIBADI

Sesuai dengan undang-undang 6 Januari 1978 yang berkaitan dengan komputer, fail dan kebebasan, laman web ini telah menjadi subyek perisytiharan sederhana kepada Komisi Nasional Informatique et Liberties. Pengguna Internet diberitahu bahawa maklumat yang dia sampaikan melalui borang di Laman ini diperlukan untuk prestasi perkhidmatan yang ditawarkan oleh Mr Thierry REMY. Pengguna berhak untuk mengakses, mengubah, membetulkan atau menghapus data peribadi yang berkaitan dengannya dengan menulis surat kepada Thierry REMY, GHO AHK SPRL BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Kotak 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM Selain itu, komputer yang menyambung ke laman web ini menyimpan di hard disk mereka satu atau lebih fail teks yang disebut "Cookies" yang merakam maklumat yang berkaitan dengan navigasi di laman web yang dibuat dari komputer di mana disimpan "cookie" (jenis penyemak imbas, halaman yang dilihat, tarikh dan masa perundingan, ...) . Mr Thierry REMY menggunakan "Cookies" ini untuk tujuan statistik, untuk meningkatkan ergonomik laman web ini, untuk mengikuti kepentingan pengguna Internet dengan lebih baik. Pengguna yang tersambung ke laman web ini mempunyai kebebasan untuk menentang pendaftaran "kuki" dengan menggunakan fungsi yang sesuai pada penyemak imbasnya. Dalam kes ini, mungkin tidak dapat memanfaatkan semua fungsi dan perkhidmatan yang ditawarkan di laman web ini.

HUBUNGAN HYPERTEXT KE LAMAN PIHAK KETIGA

Laman web ini menawarkan pautan hiperteks ke laman web yang diterbitkan oleh pihak ketiga. Pautan ini dibuat dengan itikad baik dan Thierry REMY tidak akan bertanggungjawab atas sebarang perubahan yang dibuat pada laman web ini. Oleh itu, pautan hiperteks ini tidak boleh, dalam keadaan apa pun, memikul tanggungjawab Mr Thierry REMY: hanya tanggungjawab penyunting laman web yang dirujuk di laman Mr. Thierry REMY yang dapat dilakukan.

HAK YANG BERLAKU:

bergantung pada asal penginvoisan undang-undang yang berlaku adalah undang-undang Belgium atau Australia.