Syarat Am Jualan

Terma dan syarat penjualan ini dimeterai oleh GHO AHK SPRL (0699.562.515) tempat duduknya terletak BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Box 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM yang selanjutnya disebut GHO AHK SPRL dan sebaliknya, oleh mana-mana yang semula jadi atau orang sah yang ingin membuat pembelian melalui laman web GHO AHK SPRL yang selanjutnya disebut sebagai "pembeli".

Objek:

. syarat penjualan sekarang bertujuan untuk menentukan hubungan kontrak antara GHO AHK SPRL dan pembeli dan syarat-syarat yang berlaku untuk setiap pembelian yang dilakukan melalui GHO AHK SPRL, sama ada pembeli adalah profesional atau pengguna. Perolehan barang atau perkhidmatan melalui laman web ini menunjukkan penerimaan tanpa cadangan oleh pembeli syarat-syarat penjualan ini. Ini syarat penjualan akan mengatasi syarat umum atau khas lain yang tidak diluluskan secara jelas oleh GHO AHK SPRL. GHO AHK SPRL berhak untuk mengubah syarat penjualannya pada bila-bila masa. Dalam kes ini, syarat yang berlaku adalah seperti yang berlaku pada tarikh pesanan oleh pembeli. Ciri-ciri barang dan perkhidmatan yang ditawarkan: Produk dan perkhidmatan yang ditawarkan adalah yang disenaraikan dalam katalog yang diterbitkan di GHO AHK SPRL. Produk dan perkhidmatan ini ditawarkan dalam had stok yang ada. Setiap produk disertakan dengan keterangan yang dibuat oleh pembekal. Foto-foto dalam katalog seiman mungkin tetapi tidak dapat memastikan persamaan yang sempurna dengan produk yang ditawarkan, terutama berkenaan dengan warna.

Harga:

Harga dalam katalog adalah harga termasuk PPN, dengan mengambil kira PPN yang berlaku pada hari pesanan; UNTUK BELGIUM, UNTUK HARGA NEGARA LAIN ADALAH CUKAI, sebarang perubahan dalam kadar mungkin dapat dilihat pada harga produk atau perkhidmatan.

GHO AHK SPRL berhak untuk mengubah harganya pada bila-bila masa, dengan syarat bahawa harga yang disenaraikan dalam katalog pada hari pesanan akan menjadi satu-satunya harga yang berlaku untuk pembeli.

Harga yang disebutkan termasuk "atau tidak termasuk" kos pemprosesan, pengangkutan dan penghantaran pesanan dengan syarat ia berlaku di kawasan geografi yang disediakan di bawah.

Perintah:

Pembeli yang ingin membeli produk atau perkhidmatan mesti:

  • mengisi borang pengenalan di mana dia akan menunjukkan semua butiran yang diminta atau memberikan nombor pelanggannya jika dia mempunyai satu;
  • isi borang pesanan dalam talian yang memberikan semua rujukan produk atau perkhidmatan terpilih;
  • mengesahkan pesanan anda setelah memeriksanya;
  • buat pembayaran dalam keadaan yang ditetapkan;
  • sahkan pesanan dan pembayaran anda.

Pengesahan pesanan menunjukkan penerimaan syarat-syarat penjualan ini, pengakuan mempunyai pengetahuan yang sempurna dan pengabaian syarat pembeliannya sendiri atau syarat-syarat lain.

Semua data yang diberikan dan pengesahan yang direkodkan akan menjadi bukti transaksi yang bernilai. Pengesahan akan bernilai menandatangani dan menerima transaksi. Penjual akan berkomunikasi melalui e-mel pengesahan pesanan yang didaftarkan.

Pencabutan:

Pembeli, individu bukan profesional, mendapat keuntungan dari tempoh penarikan selama 14 hari dari penghantaran pesanan mereka untuk mengembalikan produk kepada penjual untuk pertukaran atau pembayaran balik tanpa denda, kecuali kos pengembalian. Sekiranya penghantaran tidak dilakukan dalam masa 30 hari, pembeli berhak untuk membatalkan pembelian dan keseluruhan pembayaran mesti dikembalikan pada kad yang sama yang digunakan untuk pembayaran).

Syarat-syarat pembayaran:

Harga perlu dibayar semasa membuat pesanan. Pembayaran akan dibuat dengan kad kredit; mereka akan disedari melalui sistem PAY PAL yang selamat yang menggunakan protokol SSL "Secure Socket Layer" sehingga maklumat yang dihantar dienkripsi oleh perisian dan tidak ada pihak ketiga yang dapat memperhatikannya semasa pengangkutan di rangkaian. Akaun pembeli akan didebitkan hanya semasa menghantar produk atau perkhidmatan yang ada dan jumlah produk atau perkhidmatan yang dihantar atau dimuat turun. Atas permintaan pembeli, dia akan dihantar invois kertas yang menunjukkan PPN.

Penghantaran:

Penghantaran dibuat ke alamat yang ditunjukkan dalam borang pesanan yang hanya dapat dilakukan di wilayah geografi yang dipersetujui. Risiko adalah tanggungjawab pembeli sejak produk meninggalkan premis GHO AHK SPRL. Sekiranya berlaku kerosakan semasa pengangkutan, bantahan beralasan harus dibuat kepada pengangkut dalam tiga hari selepas penghantaran. Waktu penghantaran hanya menunjukkan; jika mereka melebihi tiga puluh hari dari pesanan, kontrak penjualan boleh ditamatkan dan pembeli dikembalikan.

Alor:

Semua produk yang dibekalkan oleh penjual mendapat keuntungan dari jaminan undang-undang yang disediakan oleh artikel 1641 dan mengikuti Kanun Sivil.

Tanggungjawab:

Sekiranya produk tidak dijual, produk tersebut mungkin akan dikembalikan kepada penjual yang akan mengambilnya kembali, menukarnya atau mengembalikannya.

Semua tuntutan, permintaan pertukaran atau pengembalian wang mesti dibuat melalui pos ke alamat berikut: GHO AHK SPRL BOULEVARD EDMOND MACHTENS 172 Kotak 1 1080 MOLENBEEK-SAINT-JEAN BELGIUM dalam masa tiga puluh hari selepas penghantaran.

Harta intelek:

Semua elemen laman web GHO AHK SPRL adalah dan kekal sebagai hak intelektual dan eksklusif GHO AHK SPRL.

Tidak ada yang diberi kuasa untuk menghasilkan semula, mengeksploitasi, menyiarkan semula, atau menggunakan untuk tujuan apa pun, walaupun sebahagiannya, elemen laman web yang berupa perisian, visual atau suara.

Sebarang pautan ringkas atau hiperteks dilarang sama sekali tanpa kebenaran bertulis daripada GHO AHK SPRL.

Data peribadi:

Sesuai dengan undang-undang yang berkaitan dengan komputer, file dan kebebasan pada 6 Januari 1978, informasi yang bersifat peribadi yang berkaitan dengan pembeli mungkin akan diproses secara automatik. GHO AHK SPRL berhak untuk mengumpulkan maklumat mengenai pembeli termasuk dengan menggunakan kuki, dan, jika dikehendaki, untuk menghantar kepada rakan perniagaan maklumat yang dikumpulkan. Pembeli boleh membantah pendedahan maklumat mereka dengan memberitahu GHO AHK SPRL. Demikian pula, pengguna berhak mengakses dan memperbaiki data yang berkaitan dengannya, sesuai dengan undang-undang 6 Januari 1978.

Mengarkibkan - Bukti:

GHO AHK SPRL akan mengarkibkan pesanan pembelian dan invois atas sokongan yang dapat dipercayai dan tahan lama yang merupakan salinan setia sesuai dengan ketentuan pasal 1348 Kanun Sivil.

Daftar berkomputer GHO AHK SPRL akan dianggap oleh pihak-pihak sebagai bukti komunikasi, pesanan, pembayaran dan transaksi antara pihak-pihak.

Pengadilan:

Syarat penjualan dalam talian sekarang ini tertakluk kepada undang-undang Belgium.

Sekiranya berlaku pertikaian, bidang kuasa diberikan kepada mahkamah yang berkompeten di Brussels 1000 BELGIUM, walaupun terdapat banyak tuntutan terdakwa atau jaminan.

Tandatangan:

Thierry REMY:

Wakil sah